Org.číslo:032038
Copyright © OS KOVO 2017  STRÁNKY V REKONSTRUKCI, INFORMACE NA SEKRETARIÁTU ZO OS KOVO Třinecké Železárny
Marcel Pielesz předseda      32099, 728 335 298     marcel.pielesz@trz.cz
Bc. BUJOK Ondřej místopředseda      32099,     @
GAJDACZOVÁ Věra místopředseda      33304,      @
S t á l é  k o m i s e  V ý b o r u  Z O  O S  K O V O  T Ž V e d e n í  Z O  O S  K O V O  T Ž ÚVOD O NÁS STRUKTURA SPOLEČNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINOST DOKUMENTY DUCHODCI ČASOPIS KOVÁK Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny PŘEDSEDNICTVO VZO OS KOVO TŽ   (hlas rozhodující) VEDENÍ ZO OS KOVO TŽ Funkce Příjmení a jméno Tel. číslo / mobil / e - mail předseda PIELESZ Marcel 32090, 602  789  635    Marcel.Pielesz@trz.cz místopředseda (BOZ) GAJDACZOVÁ Věra 33304, místopředseda (mzdy) eda Bc. BUJOK Ondřej 32099, PŘEDSEDNICTVO VZO OS KOVO TŽ   (hlas ro zhodující) Číslo a název OJ, PO Příjmení a jméno Tel. číslo / směna / e - mail PO 020 Výroba surového železa TUROŇ Zdeněk 36946, 606  740 664          Zdenek.Turon@trz.cz PO 100 Ocelárenská výroba KOMAN Jan 32092, 736  108  787 PO 170 Válc. předv. a profilů GUT Jan 36651, 721  476  318 PO 900 Energetika WASZUT Marian 32849, 737  584  035      Marian.Waszut@et.trz.cz PO 940 Strojírny a stavby Třinec HECZKOVÁ Lýdie 36572, 723 905 993 OJ 875 Slévárna oceli JAVOREK Ludvík 36 401, 36402, 35044, 721  429  035  Ludvik.Javorek@trz.cz PŘEDSEDNICTVO VZO OS KOVO TŽ   (hlas poradní) Číslo a název OJ, PO Př íjmení a jméno Tel. číslo / směna / e - mail OJ 019 Koksochemická výroba BYRTUS Jan 35041, 603  842 562  OJ 149 Skladové hospodářství HECZKO Petr 36432 OJ 739 Informatika a telekomunikace KOHUT Ivan 36000 DaRK -  před seda JEŽOWICZ Jindřich 35246 ekonom ZO MORCINEK David 32110, 725  996  887 	 David.Morcinek@trz.cz referentka ZO WALCZYSKOVÁ Romana 32140, 724  175  103 Romana.Walczyskova@trz.cz P RACOVN Í C I  SEKRETARIÁTU ZO OS KOVO TŽ  Pracovní zařazení  Příjmení a jméno  Telefonní číslo / e - mail  ekonom  MORCINEK David  32110 ,  725  996 887     David.Morcinek@trz.cz  účetní  Mgr. KOSOVÁ Milada  36090                Milada.Kosova @trz.cz  pokladní  ŠLAUEROVÁ Leona  36098              Leona. S lauerova@trz.cz  referent ka úseku rekreace  a RZ  S TASZKOVÁ  Jana  32109                  J ana.Staszko va@trz.cz  referentka podnikatelské činnosti ZO  WALCZYSKOVÁ Romana  32140         Romana. Walczyskova@trz.cz  sekretářka  WOJTASOVÁ Lenka  32703, 558  321  212           odbory@trz.cz PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY ZO OS KOVO  TŽ   Příjmení a jméno  Tel. čislo + fax  Mobil  E - mail  penzion BESKYD Karlovy Vary  HODAČOVÁ Věra        353  228 164  607  538 789  penzionbeskyd@seznam.cz  www.info - vary.cz/penzion - beskyd/  penzion BESKYDKA Dolní Lomná  VOLNÁ Jadwiga  558  357  645  607  732  078  607  732  607  penzionbeskydka@seznam.cz  www. ubytovani.net/beskydka  SDR Žiar  TRNKA Ladislav  00421/445 586 288  00421/905 963  068  sdr.trinec@azet.sk  www.chatatrinec.sk
Pětimístná čísla začínající č. 3 jsou vnitropodniková čísla v TŽ, a. s., z UTO Třinec. Je třeba volit předčíslí 558 5. Z mobilního operátora MoraviaTel lze volat na vnitropodniková čísla v TŽ, a. s., zdarma. Je třeba volit předčíslí 7271 (příklad: 7271/31111). V Třinci dne 2.5.2017
VÝBOR ZO OS KOVO TŽ Číslo a název OJ Příjmení  a jméno Telefonní číslo / směna OJ 021 Přríprava vsázky KANTOR Ladislav 33139 OJ 022 Vysoké pece CIBULKA Martin 34144/B OJ 023 Údr. vysokých pecí CIESLAR Václav 3 3121 OJ 0 24 Údr. výroby sur. železa CZEPIEC Daniel 3 6156, 33108 OJ 101 ZPO NEUSSER Pavel 32 145 /A OJ 102 KKO MORCINEK Roman 3 5287/C OJ 103 Údržba oceláren KUBICZEK Zbyhněv 32288, 35042 OJ 104 Elektroocelárna KRAWIEC Ignác 3624 5 / C , 36260 - sekr. OJ 1 05 Úpravny oceláren ZOGATA Stanislav 36263, 33256/ D OJ 171 Válcovna A TUROŇ Karel 36029 /C , 333 05 - mistr OJ 172 Válcovna B SZTURC Radomír 3 3319-mistr OJ 173 Str. údr. válc. předv. a profilů DROZD Pavel 34360 OJ 174 Třinec Bohumín GREGER Jan 605  702  773/C OJ 175 Drobné kolejivo ŠOLTÉSZ Karel 33338/A, 736  277 403 OJ 199 Válc. jemn.  profilů -  VC KOHUT Kamil 35398/D OJ 209 Válc. drátů -  VD BYRTUS Zdeněk 33350/A OJ 259 Řídící systémy BOCEK Josef 34501 OJ 319 Druhotné suroviny SZMEK Erik 34682  OJ 349 Materiálové zabezpečení oprav K OŽUSZNIKOVÁ Irena 3 4909 OJ 399 Sekretariát ZO TŽ ŠLAUEROVÁ Leona 36098 OJ 519 Údržba dopravy KOSTKA Luboš 33628, 34668 OJ 529 Železniční doprava ADAMEC Roman 336 21 / B , 7 32  711 690 OJ 659 Sochorová válcovna TŽ DUDEK Otakar 312  643  1 32, 602  295 516 OJ 699 Technika a výzkum Ing. ADAMIK Michal 37382 OJ 709 Kontrola a zabezpečení jakosti ZNOJIL Radek 34010/D OJ 729 Požární ochrana KLIMEK Bronislav 3 3051 , 728  246 722 OJ 779 Ekonomické odbory Ing. BLÁHOVÁ Ilona 33935  OJ 809 Personalistika KAJFOSZ Vladislav 35068 OJ 829 Tažírna oceli TŽ Bc. KRAYEM Vlastimil 38138 , 777  025 780 OJ 749 Enviform Ing. SZKANDEROVÁ Lucie 32674 OJ 820 Gastroslužby KOVALOVSKÝ Petr 36898 OJ 839 Trialfa HECZKOVÁ Iva na 32782 OJ 850 KOVO Třinec CHWISTKOVÁ Lucie 775 235 772 OJ 871 Správa sléváren RAKOWSKI Marek 33402, 725 922 904 OJ 872 Dřevomodelárna TEOFIL Grzegorz 737  006 469 OJ 873 Elektroúdržba sléváren BENEK Tomáš 34441 OJ 874 Strojní údržba sléváren WASZUT Stanislav 34447 OJ 875 S lévárna oceli TOMÁNEK Bronislav 36401 OJ 876 Slévárna šedé litiny I CIESLAR Vladislav 35410 OJ 877 Slévárna šedé litiny II ČAPKOVIČ René 36427 OJ 878 Kovomodelárna STEC Bronislav 34426 OJ 890 Penzion Beskydka VOLNÁ Jadwiga 558  357 645 OJ 901 Hutní Energetik a CIESLAR Rostislav 3 3759/A OJ 902 Teplárny DUDA Petr 608 932 844/B OJ 903 Armagas WICHEREK Martin 33713 OJ 904 ENEZA VAVŘAČ Václav 737 238 175 OJ 905 Jelmark LODZIANA Miroslav 738  155  555/A OJ 910 Refrasil DIVINA Václav 36231 - mistr OJ 920 Třineck á projekce  OJ 930 Ti, Tk, Kp KORNUTA Mariusz 34794 - disp., 608  472 413 OJ 941 Mechanické dílny NEUMAN Libor 776 571 815/A OJ 942 Obrobny a opravy WACLAWEK Marek 34798/C OJ 944 Konstrukce a vývoj Ing. PODGRABINSKA Janina 33586, 739 600 206 OJ 950 Automobilová doprava HONSÁREK Tomáš 732  216 655 OJ 960 Moravia Security ŠKVARIÁKOVÁ Kateřina 36011, 35288-disp., 739 695 736 OJ 970 VESUVIUS MIK Lubomír 36272 OJ 990 T-Print MAROSZOVÁ Kateřina 32345 OD 3010 Organizace důchodců Ing. BRUK Gustav 33498, 558 321 218, 606 428 056 OJ 689 Výpravny CRHONEK Ivo 34936
JASTRZEMBSKI Jan
558 384 196 STRUKTURA SPOLEČNOSTI