Org.číslo:032038
Copyright © OS KOVO 2017  STRÁNKY V REKONSTRUKCI, INFORMACE NA SEKRETARIÁTU ZO OS KOVO Třinecké Železárny
Organizace důchodců
Organizace důchodců má vlastní výbor, vedený voleným předsedou a sdružuje 2 543 seniorů – bývalých zaměstnanců společností, které ZO TŽ zastřešuje, případně i jiných důchodců, kteří jsou členy ZO TŽ.   Organizace důchodců Třineckých železáren Klub důchodců TŽ Třinec - Dolní Lištná, Kaštanová 2 Tel: 558 321 218 ...je organizační jednotkou ZO OS KOVO Třineckých železáren se statutem útvarové organizace. Hlásí se k účasti na činnosti Asociace důchodců odborářů při ČMKOS. Zabezpečuje potřeby, zájmy a péči o důchodce - členy OD, v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vytváření podmínek k účasti členů ODTŽ na aktivní odborové práci a společenském dění v regiónu. Prezentace organizace důchodců 
ÚVOD O NÁS STRUKTURA SPOLEČNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINOST DOKUMENTY DUCHODCI ČASOPIS KOVÁK Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny DUCHODCI