Org.číslo:032038
Copyright © OS KOVO 2017  STRÁNKY V REKONSTRUKCI, INFORMACE NA SEKRETARIÁTU ZO OS KOVO Třinecké Železárny
Dokumenty
STATUT základní organizace OS KOVO Třinecké železárny Příloha č. 1 Statutu ZO OS KOVO TŽ Volební obvody pro volbu členů P-VZO JEDNACÍ ŘÁD základní organizace OS KOVO Třinecké železárny [DOC] VOLEBNÍ ŘÁD základní organizace OS KOVO Třinecké železárny [DOC] METODICKÝ POKYN k zásadám hospodaření [DOC]   Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu k zásadám hospodaření Statutu ZO OS KOVO TŽ [DOC] P Ř I H L Á Š K A  A  EVIDENČNÍ LIST ČLENA ZO OS KOVO TŽ Z M Ě N A   Č L E N S T V Í   V  ZO OS KOVO TŽ U K O N Č E N Í   Č L E N S T V Í   V  ZO OS  KOVO TŽ
ÚVOD O NÁS STRUKTURA SPOLEČNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINOST DOKUMENTY DUCHODCI ČASOPIS KOVÁK Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny DOKUMENTY